Η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων θεωρείται υψίστης σημασίας για τη VALUE DETAIL IKE και τα καταστήματά αυτής (εφεξής με αναφορά στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ή ως “HABITAT GREECE”). Επιθυμούμε η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από πλευράς μας να διέπετέ από σαφήνεια και διαφάνεια. Με την ορίζουσα πολιτική περιγράφουμε τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται, τον τρόπο που τις επεξεργαζόμαστε και πως τις προστατεύουμε, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση όπου υφίστανται ερωτήσεις ή σχόλια.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όταν συναλλάσσεστε με την VALUE DETAIL IKE , και του καταστήματος της δια μέσου ποικίλων μέσων και καναλιών, όπως του ιστότοπου μας, τυχόν εφαρμογών, φυσικών καταστημάτων και εξυπηρέτησης/υποστήριξης πελατών, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

- Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν, στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου, σχετικές πληροφορίες με ενδιαφέροντα και συνήθειες, δεδομένα συναλλαγών και  χρήσης του ιστοχώρου, ιστορικό αγορών, πληροφορίες για την εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη αυτών, διεύθυνση IP.
- Οι προσωπικές πληροφορίες σας δύναται να συλλέγονται σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις όταν λαμβάνεται προσφορά, προβείτε σε παραγγελία ή περατώσετε μια αγορά. Όταν εγγράφεστε στο Newsletter, όταν προβείτε σε δημιουργία λογαριασμού, συμμετέχετε σε λογαριασμούς, επικοινωνείτε με τo HABITAT GREECE.
- Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και αποθηκεύονται δεν εξυπηρετούν προσωπικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς αλλά διενεργούνται τη διαχείριση πελατειακών υποθέσεων, αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, δημιουργία και διαχείριση του λογαριασμού σας ως «χρήστης» στο HABITAT GREECE, απαντήσεις σε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ή ερωτήσεων. Τέλος για την επεξεργασία της αγοράς σας, την αξιολόγηση της υπηρεσίας μας και την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του καταστήματος, την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και την υποβολή εκθέσεων. 

Η ΕΝΝΟΜΗ ΒΑΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς  που αφορούν την πιθανή αγορά σας, την εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών, καθώς και τη διαχείριση πελατειακών υποθέσεων αποτελεί την εκτέλεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ της HABITAT GREECE και εσάς  (Γενικός Κανονισμός σχετικός με την Προστασία Δεδομένων, άρθ. 6(1)(β)).

Επιπροσθέτως, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας βάσει της συγκατάθεσής σας κατά την εγγραφή σας για τη λήψη ενός ενημερωτικού δελτίου και άλλων υλικών και δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1)(α)).

Τέλος, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς ανάλυσης επί τη βάσει του έννομου συμφέροντός μας που σχετίζεται με ανάπτυξη προϊόντων, βελτιστοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και υποβολή εκθέσεων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1)(στ)).

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες σας δύναται να κοινοποιηθούν σε συνεργάτες που μας παρέχουν φιλοξενία, υπηρεσίες πληρωμών, μεταφορικές εταιρείες, επιχειρηματικούς εταίρους υπεύθυνοι για τη διαχείριση πελατειακών υποθέσεων και την εμπορική προώθηση.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και σε ορισμένες περιπτώσεις , ενδέχεται να είναι απαραίτητη η παραχώρηση των πληροφοριών σε δημόσιες αρχές, και δικαστικές αρχές. Λόφου χάρη, οι πληροφορίες μπορούν να παραδοθούν στην αστυνομία σε περίπτωση υπόνοιας απάτης.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Η πιθανή συναίνεση που έχετε παραχωρήσει μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, και να κλείσετε τον λογαριασμό χρήστη που έχετε δημιουργήσει στο HABITAT GREECE. Εν συνεχεία, οι προσωπικές πληροφορίες θα διαγραφούν. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τα  ενημερωτικά δελτία ή άλλο προωθητικό υλικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κουμπί των ενημερωτικών δελτίων. Εναλλακτικά για το κλείσιμο του λογαριασμού σας χρήστη επικοινωνήστε με το HABITAT GREECE στο [email protected].

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό που υπηρετούσε η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων σας.

Η HABITAT GREECE διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφορίες που αφορούν την αγορά σας, την εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών και τη διαχείριση πελατειακών υποθέσεων κατά την περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Η αποθήκευση των δεδομένων σας υφίστανται ώστε να διασφαλιστεί ο σωστός χειρισμός επαναλαμβανόμενων πελατειακών σχέσεων, πιθανόν παραπόνων και δεσμεύσεων που απορρέουν από την εγγύηση.

Η HABITAT GREECE αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με ενημερωτικά δελτία, προωθητικό υλικό, καθώς και τον λογαριασμό χρήστη σας έως ότου προβείτε σε ανάκληση συναίνεσης ή σε διαγραφή λογαριασμού.